dbadove在Kepler

尚在人间--我独坐须弥山巅,将万里浮云一眼看开...散尽了往昔...

原谅我五点就醒,困得要死还睡不着。今天走人了!

   
© dbadove在Kepler | Powered by LOFTER
评论